+420 733 127 315 Kontaktujte nás

ZITOS Pavel Šorm - voda, topení, plyn Jičín a okolí

Tepelná čerpadla

10. 4. 2016

Tepelné čerpadlo vám přináší komfortní vytápění a ohřev užitkové vody s využitím přírodních zdrojů energie.

V současné době naše firma montuje tepelná čerpadla v provedení země-voda a vzduch voda, s převažujícím procentem instalací vzduchových z důvodu nižších celkových pořizovacích nákladů na celkovou instalaci.

Tepelné čerpadlo má využití jak v nových instalacích tak při rekonstrukcích stávajících systémů. Základním předpokladem je nízkoteplotní sytém vytápění což u stávajících topných soustav někdy bez částečných úprav není možné. Díky stále se zdokonalující technologii kompresorů v zařízeních se ale dociluje stále vyšších výstupních teplot a účinnost zařízení stoupá. Možnost použití je tudíž stále vyšší. Bohužel se ale pořád jedná o poměrně vysokou investici.

Naše firma v současné době montuje po zkušenostech s více výrobky převážně tepelná čerpadla značky Nibe z důvodu dobrých parametrů, bezproblémového provozu a velice solidního přístupu techniků při navrhování a spouštění zařízení.

V současné době také nabízíme instalaci tepelných čerpadel v rámci státem dotovaných titulů ,,Kotlíková dotace“ a ,,Zelená úsporám“.